Leergang PPM FLOW! (masterclass)

Een leergang voor elke professional die verantwoordelijk is voor een portfolio van ontwikkel- en veranderinitiatieven – zoals projecten, programma’s, epics, features, activiteiten. Voor ervaren professionals en beginnende (project) portfoliomanagers die samen met collega’s in het vak hun competenties willen aanscherpen en hun grenzen verleggen. Professionals die willen ontdekken hoe je de besluitvorming over veranderingen zó inricht, dat effectief wordt besloten, vanuit inzicht en overzicht, zonder dat het een stroperige bureaucratie wordt. En hoe je iedereen daarin meeneemt, zodat het werkt!

De Leergang PPM FLOW! is bedoeld voor portfolio managers, business change managers, transitie managers, programma managers, business owners, product owners, release train managers, portfolio analisten en PMO-managers die zich het vakgebied van (project) portfoliomanagement eigen willen maken.

De Leergang is er 2x per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Informatie aanvragen via het formulier onderaan deze pagina.

Quotes van deelnemers

Dick Koen, Ministerie van Defensie: “Deze masterclass heeft mij enorm geholpen bij het op de kaart zetten van PPM.”

Michel Robben, Beter Bed: “De masterclass PPM heeft mij geholpen met mijn persoonlijke effectiviteit binnen de rol portfoliomanager. Door het aanbieden van een toolbox vol methodieken en best practices, maar met name door de mogelijkheid om met vakgenoten onder leiding van een echte expert binnen het vakgebied samen te kijken naar mijn uitdagingen en oplossingen hiervoor effectief toe te passen binnen mijn organisatie.”

Leren van eigen praktijk cases

Naast theorie en best practices die de basis vormen van de Leergang, benoemen de deelnemers hun uitdagingen, verpakken die in hun eigen case en gaan daarmee aan de slag en onderling in gesprek. Op deze manier worden concrete voorbeelden uitgewisseld en leren de deelnemers over methoden, aanpak en oplossingen. Dit stimuleert toepassing van het geleerde in de eigen werkomgeving en daarmee het optimaal benutten van verworven kennis. Én het geeft de deelnemers energie!

Van deelnemers wordt verwacht dat ze minimaal de principes beheersen van projectmatig werken. Kennis van methodieken als MoP, MoV, MSP, Projectmatig Creëren, PRINCE2, Stage Gate, Kanban, Scrum en SAFe is een pré maar geen must.

Programma

De aanpak PPM FLOW! is ontwikkeld vanuit een visie op groei in volwassenheidsstadia van PPM in een organisatie. We starten daarom vanuit het volwassenheidsmodel van PPM FLOW! en hoe het veranderkundig werkt om iedereen mee te krijgen. Daarna verkennen we de mechanismen van het richten, prioriteren en realiseren van het portfolio van veranderinitiatieven en tussendoor aandacht voor verandermanagement, leiderschap en mindset. Met de aanpak van PPM FLOW! gaan we stapsgewijs van Los via Grip naar Synergie en Impact. Meer over dem indeling van het programma in de hieronder aan te vragen PDF. Een persoonlijk intakegesprek over situatie en leerdoelen is onderdeel van de procedure.

Cyclusdata voorjaar: 8 sessies vrijdag’s om de week, vanaf maart/april en tot eind juni.

Cyclusdata najaar: 8 sessies vrijdag’s om de week, vanaf september tot medio december.

Meer informatie over opzet, data en kosten?

Vul het formulier hieronder in en ontvang een PDF inclusief inschrijfformulier. Of bel Jan Bloem (06 536 363 06).

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Je voornaam en je achternaam
  • Het e-mail adres waarop je de link naar de PDF met informatie over de Leergang PPM en inschrijvingsmogelijkheden wilt ontvangen
  • Zonder spaties
  • De naam van de organisatie waar je voor werkt
  • Optioneel, naar behoefte in te vullen
  • Einde van dit formulier - druk op 'Verzenden'

    Nadat je op de verzendknop hebt gedrukt ontvang je een email met de link naar de PDF met informatie over de Leergang PPM en inschrijvingsmogelijkheden.