Gedijen in LOS

In LOS worden projecten lokaal gestart en gestuurd door individuele managers, en gefinancierd vanuit eigen afdelingsbudgetten. Het proces waarlangs projecten tot stand komen is dan diffuus en lokaal bepaald. Projectleiders zoeken zelf hun weg in de organisatie, daarbij is hun succes sterk afhankelijk van ervaring en persoonlijke relaties. Her en der wordt ‘agile’ gewerkt. Toewijding en betrokkenheid zijn vaak groot, en de ‘waan van de dag’ overheerst in de besluitvorming. Hoe projecten te starten, welke projecten er precies lopen en waar die staan in het voortbrengingsproces is vaak niet duidelijk. Het toekennen van middelen en capaciteit gaat ‘decibel driven’.

Daar is op zich niets mis mee. Totdat wijzigingen in omstandigheden en/of in de strategische koers maken dat er een gevoel ontstaat van onmacht door onvoldoende slagkracht en onvoldoende grip. Er zijn hoge ambities, tekort aan financiële middelen, overbelasting van kritieke experts, te veel en te lang lopende projecten, planningen lopen uit, versnipperde aanpak, etc. Dit zijn signalen die het momentum aangeven voor een volgende stap: GRIP.

De aanpak van PPM FLOW! beweegt een organisatie stapsgewijs van Los via Grip naar Synergie en Impact.

Met PPM FLOW! richt je de besluitvorming en communicatie over het verander- en ontwikkelportfolio effectief in, zodat de organisatie zich succesvol en duurzaam kan ontwikkelen. PPM FLOW! is een aanpak geënt op moderne concepten van organiseren, geeft inzicht en overzicht voor focus en transparantie en leidt tot beter samenwerken.

Meer weten? Neem contact op.

Contactformulier PPMpro

Vul in en klik op 'Verzenden'

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Als getal, zonder spaties