Meer GRIP

Voor veel organisaties is GRIP de eerste stap. In GRIP krijgt het management overzicht en verbeteren we het inzicht in het portfolio. Zoals inzicht in welke initiatieven er lopen en waar ze staan in de portfoliofasering, in de relatie met de strategische doelen en in de capaciteitsvraag en -aanbod. En er ontstaat een samenwerkingsvorm waarin het portfolio op periodieke basis gezamenlijk wordt gereviewd en bijgestuurd.

De aanpak van PPM FLOW! beweegt een organisatie stapsgewijs van Los via Grip naar Synergie en Impact.

Met PPM FLOW! richt je de besluitvorming en communicatie over het verander- en ontwikkelportfolio effectief in, zodat de organisatie zich succesvol en duurzaam kan ontwikkelen. PPM FLOW! is een aanpak geënt op moderne concepten van organiseren, geeft inzicht en overzicht voor focus en transparantie en leidt tot beter samenwerken.

Meer weten? Neem contact op.

Contactformulier PPMpro

Vul in en klik op 'Verzenden'

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Als getal, zonder spaties