PPM FLOW! Voor effectieve besluitvorming met duurzame resultaten

Voor organisatie die willen blijven presteren is het kiezen van de juiste veranderinitiatieven is een continue uitdaging. De uitdagingen van bestuur, directie en management van organisaties zijn daarbij:

  1. Steeds de juiste afwegingen te kunnen maken tussen effecten op de korte termijn en lang termijn, passend bij de organisatiedoelen en -strategie;
  2. Maximale waarde toe te voegen door betere samenhang van initiatieven;
  3. Optimale voorwaarden te creëren voor onderlinge samenwerking, in en tussen uitvoerende teams.

Ofwel beter Richten, beter Ramen en beter Realiseren. Dit zijn kernelementen van PPM FLOW!

Stapsgewijs PPM implementeren met PPM FLOW!

Om de juiste balans te leren vinden in het richten, ramen en realiseren van het veranderportfolio – en daarin groeien, beter te worden –  is het PPM FLOW! maturiteitmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen we PPM stapsgewijs verbeteren, vanuit LOS via GRIP en SYNERGIE naar IMPACT. Elk niveau kan een eindniveau zijn, indien men zich daar comfortabel voelt. Voor veel organisaties is GRIP al een mooi resultaat.