PPM FLOW! voor effectieve besluitvorming om duurzame resultaten te bereiken in wendbare organisaties

Met PPM FLOW! – via Grip en Synergie naar Impact!

De roep om meer wendbaarheid van organisaties in onze dynamische maatschappij vraagt ook iets van de bestuurders van organisaties. Steeds meer organisaties werken hybride met waterval projecten én agile teams, om de wendbaarheid in het realiseren van veranderingen te vergroten. Daardoor werken de conventionele PPM-methoden niet meer. Hoe verbinden we de verschillende managementlagen bij de besluitvorming in de organisatie?

De nieuwe uitdagingen van bestuur, directie en management van organisaties zijn daarbij:

  1. De strategie van de organisatie realiseren, door een hoge toegevoegde waarde en succeskans van veranderinitiatieven.
  2. Maximale samenhang en synergie bereiken, door betere samenwerking tussen betrokkenen.
  3. Schaarse middelen daarbij optimaal inzetten, door de juiste prioritering en planning van veranderingen.

PPM FLOW!

De oplossingen die PPM FLOW! biedt leiden vooral tot:

  • Aandacht voor draagvlak én commitment, dat iedereen meedoet, het moet werken voor iedereen in de organisatie,  bottom-up én top-down;
  • Opties openhouden om veerkrachtig te kunnen zijn en soepel met veranderingen om te kunnen gaan, je niet vastpinnen op (langlopende) projecten;
  • Beschikken over de juiste informatie, in dienst van de besluitvorming – niet teveel, niet te weinig;
  • Weten wat veranderinitiatieven toevoegen aan de ‘purpose’, aan de strategie van de organisatie.

Daarmee kunnen bestuur, directie en management met succes bouwen aan een wendbare, toekomstbestendige organisatie.

PPM FLOW! richt de besluitvorming over veranderinitiatieven zo in dat effectieve besluiten worden genomen vanuit inzicht en overzicht, zonder dat het stroperig wordt. Daarbij onderscheidt PPM FLOW! drie kernfacetten, die – in de juiste dosering – veranderinitiatieven steeds de juiste richting en kracht geven om succesvol te zijn. Deze kernfacetten zijn:

De kunst is om in de ontwikkeling hiervan steeds de juiste balans te vinden en zo te groeien in volwassenheid. Zonder die juiste balans ontstaat er vaak ‘gedoe’ in een organisatie: Er is teveel informatie, we zien door de bomen het bos niet meer, alles is belangrijk en urgent, geen prioriteiten kunnen stellen, olifantenpaadjes, projecten leveren niet op tijd, het gaat niet snel genoeg, het is te duur er is discussie over criteria, doelen worden niet bereikt. En dat gedoe willen we voorkomen, want anders werkt het niet.

Het vinden van de juiste balans in het goed leren richten, ramen en realiseren van het projecten portfolio – en daarin groeien, beter worden – lukt niet in één keer, het is geen druk op de knop of het installeren van een tool daarvoor. Het is een leertraject dat zich voltrekt in stappen of niveaus, bij PPM FLOW! gaat dat van Los naar Grip en via Synergie naar Impact. Uiteindelijk beheerst de organisatie op verschillende managementlagen het helder formuleren en bereiken van doelen, juiste keuzes maken welke initiatieven bijdragen, prioriteiten stellen, plannen en volgordelijkheid bepalen, vinger aan de pols houden én resultaten behalen. Het klinkt simpel en dat is het in essentie ook!

Wil je meer weten? Download de paper PPM FLOW! (PDF, kosteloos), neem contact op met PPMpro en/of schrijf je in voor de Masterclass PPM.