Visie op effectieve besluitvorming voor het bereiken van duurzame resultaten

Door de hoge snelheid van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben veel organisaties ingezet op meer wendbaarheid en vormen van zelforganisatie. En dat gaat niet vanzelf. De uitdagingen van bestuur, directie en management van organisaties zijn daarbij:

  1. De strategie van de organisatie te realiseren, door veranderinitiatieven en mogelijke afbreukrisico’s voor stakeholders te kennen en te managen.
  2. Maximale samenhang en synergie bereiken, door betere samenwerking, in hybride of bi-model werkvormen, met waterval projecten én agile teams.
  3. Schaarse middelen daarbij optimaal inzetten, door de juiste prioritering en planning van veranderingen.

Met name door de toename van Agile werkvormen (zoals Scrum) werken veel conventionele PPM-methoden niet meer.

Eisen aan nieuwe oplossingen

De oplossingen waarmee bestuur, directie en management met succes kunnen bouwen aan een wendbare, toekomstbestendige organisatie, dienen vooral te bevatten:

  • Aandacht voor draagvlak én commitment, dat iedereen meedoet, het moet werken voor iedereen in de organisatie, bottom-up én top-down;
  • Inrichting van besluitvorming over veranderinitiatieven met inzicht en overzicht, zonder dat het stroperig wordt;
  • Opties openhouden om veerkrachtig te kunnen zijn en soepel met veranderingen om te kunnen gaan, je niet vastpinnen op (langlopende) projecten;
  • Weten wat veranderinitiatieven toevoegen aan de ‘purpose’, aan de strategie van de organisatie.

PPM FLOW!

PPM FLOW! is het door PPMpro ontwikkelde raamwerk dat invulling helpt geven aan bovenstaande elementen. Dit raamwerk kent drie kernfacetten, te weten:

Het vinden van de juiste balans in het goed leren richten, ramen en realiseren van het projecten portfolio – en daarin groeien, beter worden – is een leer- en ontwikkeltraject. Dat traject voltrekt zich in stappen: Van Los naar Grip en via Synergie naar Impact. Daarbij worden steeds scherpere eisen gesteld aan de governance (portfolio board, regie teams) en ondersteuning – zoals Project Portfolio Management Office, dat zorgt voor de juiste dashboards en tools en de juiste educatie voor de verschillende stakeholders. 

Wil je meer weten? Download de paper PPM FLOW! (PDF, kosteloos), neem contact op met PPMpro en/of schrijf je in voor de Masterclass PPM.