PPM FLOW! voor effectieve besluitvorming met duurzame resultaten

Voor organisaties die er blijvend toe willen doen, is het kiezen en realiseren van de juiste veranderinitiatieven een continue uitdaging.

Bestuur, directie en management willen daarbij:

  1. Steeds de juiste afwegingen maken tussen effecten op de korte termijn en lang termijn, die bijdragen aan de organisatiedoelen en -strategie;
  2. Maximale waarde toevoegen door betere samenhang van veranderinitiatieven;
  3. Optimale slagkracht creëren, in en tussen de teams die de veranderingen vormgeven.

Om de juiste balans te leren vinden in het professionaliseren van het veranderportfolio – en daarin groeien, beter te worden –  is het PPM FLOW! maturiteitmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen we PPM stapsgewijs verbeteren, vanuit LOS via GRIP en SYNERGIE naar IMPACT. 

Oftewel:  Stapsgewijs PPM implementeren met PPM FLOW!