Strategisch porfoliomanagement implementeren met PPMpro

Het kiezen voor en realiseren van projecten en andere ontwikkelinitiatieven is voor veel organisaties een continue uitdaging. Je herkent het vast wel: veel projecten strijden om de schaarse resources, claimen allemaal bij te dragen aan de strategische doelen en eenmaal aan de slag blijken ze langer te duren en meer capacitiet te vragen. ‘Nee’ zeggen tegen nieuwe initiatieven is in de praktijk niet zo eenvoudig als een goed afwegingsproces en -kaders daarvoor ontbreken.  

Strategisch portfoliomanagement biedt daarvoor oplossingen. Het zorgt voor balans tussen wat nodig is voor de lange termijn koers van de organisatie en wat nodig is om de organisatie nu draaiende te houden. Modern (project) portfoliomanagement vormt dé schakel tussen de strategie enerzijds en (agile) programma- en projectmanagement anderzijds.

Concreet geeft strategisch portfoliomanagent antwoord op 3 vragen, te weten:

  1. Maken we steeds de juiste afwegingen tussen effecten op de korte termijn en lang termijn, waarmee wordt bijgedragen aan de organisatiedoelen en -strategie?
  2. Zijn we in staat om maximale waarde toe te voegen, door betere prioritering, balans en samenhang van ontwikkelinitiatieven?
  3. Hoe creëren we optimale slagkracht in onze organisatie, in en tussen de teams (agile, programma, project e.a.) die de ontwikkelinitiatieven vormgeven en met de mensen die daarin participeren?

PPMpro is een netwerkorganisatie gespecialiseerd in (project) portfoliomanagement en het veranderkundig implementeren daarvan, op een manier waarbij alle stakeholders actief worden betrokken, zodat draagvlak en commitment eigenlijk geen issue is. Wij geloven in leren door doen, met deskundige begeleiding om waar mogelijk te versnellen en ambities eerder waar te maken.

Over onze aanpak PPM FLOW! en de verschillende groepstappen daarin, lees je elders op deze website.

Meer weten over wat onze aanpak voor jouw organisate kan betekenen? Vul het contactformulier in.

 

Contactformulier PPMpro

Vul in en klik op 'Verzenden'

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Als getal, zonder spaties