Meer IMPACT

In IMPACT is het management van een organisatie in staat om te sturen op de (beoogde) effecten van ingezette ontwikkelingen en veranderingen. Effecten die benoemd zijn in de organisatiedoelen en -strategie en die merkbaar zijn in de omgeving. De besluitvorming is zo laag mogelijk in de organisatie belegd, door het portfolio iop te delen in deelportfolio’s. Deelportfoliotafels onderhandelen hun portfoliodoelen en de daarvoor benodigde waardecreatie met de (centrale) portfoliotafel. Dit gebeurt in een frequente cyclus van afstemmen, waarbij het bereiken van doelen en bijbehorende impact steeds wordt gemonitord en bijgestuurd. Een Agile ingerichte organisatie kan een belangrijke voorwaarde zijn om dit niveau te bereiken.

De aanpak van PPM FLOW! beweegt een organisatie stapsgewijs van Los via Grip naar Synergie en Impact.

Met PPM FLOW! richt je de besluitvorming en communicatie over het verander- en ontwikkelportfolio effectief in, zodat de organisatie zich succesvol en duurzaam kan ontwikkelen. PPM FLOW! is een aanpak geënt op moderne concepten van organiseren, geeft inzicht en overzicht voor focus en transparantie en leidt tot beter samenwerken.

Meer weten? Neem contact op.

Contactformulier PPMpro

Vul in en klik op 'Verzenden'

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Als getal, zonder spaties