PPM Maturity Scan

Welkom bij de PPM Maturity Scan, een samenwerking tussen Improven en PPMPro. Deze scan geeft uw organisatie inzicht in de mate van volwassenheid van Project Portfolio Management (PPM). De resultaten van deze scan kunnen dienen als nulmeting voor een professionaliseringsslag en input geven voor discussie op management- en directieniveau.

———————————————————————————————————————————————————

PPM Maturity Scan vragenlijst 2022

Het beantwoorden van deze vragenlijst duurt circa 15 minuten.

Er zijn drie secties:
A. Algemeen, deze sectie bevat naast NAW-gegevens enkele vragen over uw rol en de organisatie waarvoor u deze scan invult.
B. Project- en portfoliomanagement - deze sectie bevat circa 50 inhoudelijke stellingen, in gesloten antwoordvorm: Eens of Oneens.
C. Afsluiting - Enkele vragen over hoe sterk u uw organisatie inschat en de VERZEND-knop.

Na inzending ontvangt u een e-mail met uw antwoorden.

Antwoord op basis van de huidige situatie in uw organisatie, hoe het er nu is.
Enkele tips bij het invullen:
• Indien u de stelling niet begrijpt antwoordt u: Oneens
• Indien iets wel aanwezig is, maar niet wordt gebruikt, is het antwoord eveneens: Oneens

U dient de vragenlijst in één keer te beantwoorden, tussentijds opslaan is niet mogelijk.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 3

Deel A. Algemene vragen

A01. Uw naam*
A02. Uw e-mailadres*
Het e-mailadres waarnaar de resultaten van deze zelfscan zullen worden verstuurd.
Uw kerntaak binnen de organisatie waar u werkzaam bent.
De naam van de organisatie waar u werkzaam bent.
Een inschatting van hoeveel projecten er momenteel binnen uw organisatie actief zijn.
Waaraan zou Project Portfolio Management momenteel het meeste kunnen of moeten bijdragen in uw organisatie?