2016/01/27 • PPM Netwerkmeeting ‘Best Value – kader voor samenwerking met leverancier/deskundige’

Op woensdag 27 januari 2016 organiseren we bij Arlande, in het nieuwe pand aan de Baarnsche Dijk 8 in Baarn, voor associates een PPM-netwerkbijeenkomst. Wij zijn daarbij steeds op zoek naar instrumenten die maken dat de projectenbesturing en –uitvoering in organisaties wordt verbeterd, op een hoger niveau komt. Doen van de juiste projecten, die aansluiten bij de organisatiedoelen en strategie, en de projecten juist doen, door de benoemde resultaten binnen de afgesproken kaders van o.a. kwaliteit, tijd en geld op te leveren.

Best Value: mindshift in disguise, nuttig voor Project Portfolio Managers

Het van oorsprong Amerikaanse ‘Best Value’ (pbsrg.com), is enkele jaren geleden in Nederland voor het eerst toegepast in infrastructuurprojecten die door Rijkswaterstaat worden aanbesteed. Best Value is sindsdien bezig aan een gestage opmars in andere omgevingen, zoals IV/ICT.

Het werken volgens Best Value principes wijzigt de manier waarop opdrachtgevers en experts met elkaar omgaan rigoureus. Het gaat erom dat we de expert het werk laten doen en de opdrachtgever aangeeft WAT hij wil bereiken en niet HOE.

Een open deur, maar de implicaties zijn verstrekkend. Niet langer een bestek, maar het te bereiken doel staat centraal. Daarmee wijzigt het de manier waarop we contracteren, de manier waarop we projecten uitvoeren, het wijzigt de manier waarop we rapporteren, het wijzigt eigenlijk vrij ingrijpend de manier van kijken naar je werk en je eigen rol en naar die van anderen. Van manage-direct-control naar listen-observe-align.

Zoals Cruijff al zei: “Je ziet het pas als je het door hebt”. En dan zie je het ook bijna overal. Maar hoe doe je het dan vervolgens? Ervaringen uit de praktijk en de hoe het doorwerkt in projecten en hoe het de kijk op projectmanagement beïnvloedt. Welke voordelen biedt dit voor de portfoliomanager om in een hoger PPM-maturity niveau te komen?

Over keynote Willem Hermsen
Willem Hermsen is sinds enkele jaren actief als Project Portfolio Manager en Teamleider Vernieuwing binnen het IV/ICT-domein van de Hanzehogeschool Groningen. Tevens vervult Willem daar de rol van Project Portfoliomanager. Eerder was Willem actief als consultant en projectmanager bij o.a. Ordina. Zijn achtergrond ligt vooral in de publieke sector. Hij is daarnaast A-gecertificeerd in Best Value. 

PPM werkend krijgen

Deze avond geeft u inspiratie om een volgende stap te maken in het werkend krijgen van PPM. De groepsomvang is beperkt en biedt veel mogelijkheden tot interactie.

PPM werkend krijgen is geen sinecure. Organisaties schakelen Arlande steeds vaker als partner in om PPM werkend te krijgen. Arlande benadert PPM als een verandertraject via verschillende parallelle sporen. De kans op succes wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. 

Logistieke informatie

Lokatie: Arlande, Baarnsche Dijk 8 te Baarn (langs de A1).

We starten om 17:30 uur met de inloop en eenvoudige warme maaltijd. Het officiële deel van het programma start om 18:30 uur, de eindtijd ligt rond 21:00/21:30 uur.

Aan deelname van deze avondbijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden voor dit event doet u via de knop rechtsboven in het scherm.

2016/02/04 • PPM Netwerkmeeting ‘Stage-Gate besturing Projectenportfolio’

Op donderdag 4 februari 2016 organiseren we bij Arlande, in het nieuwe pand aan de Baarnsche Dijk 8 in Baarn, een netwerkmeeting Project Portfolio Management (PPM). Tijdens deze avond delen we met u ervaringen rondom het werkend krijgen van PPM, in het bijzonder over de Stage-Gate besturing van de projectenportfolio. 

PPM is niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van veel organisaties, en Stage-Gate besturing is daarvan een essentieel onderdeel. Het zorgt onder meer voor eenduidige en transparante projectfasering en tolpoorten. Maar hoe richt u dat in en waar worden besluiten genomen? Hoe zorgt u dat het geen bureaucratisch geheel wordt in de beleving van de mensen? Arlande geeft hiervoor praktische oplossingen en ervaringen.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst gaat Arlande specifiek in op:  

 • Arlande visie op PPM governance;
 • Projectfasering van idee tot exploitatie; 
 • Gate-besluiten en Toetsingskaders;
 • Combinatie met Agile en Scrum;
 • Stapsgewijs implementeren, valkuilen. 

Deze avond geeft u inspiratie om een volgende stap te maken in het werkend krijgen van PPM. De groepsomvang is beperkt en biedt veel mogelijkheden tot interactie.

PPM werkend krijgen

PPM werkend krijgen is geen sinecure. Organisaties schakelen Arlande steeds vaker als partner in om PPM werkend te krijgen. Arlande benadert PPM als een verandertraject via verschillende parallelle sporen. De kans op succes wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Lees hierover in de Arlande whitepaper ‘Regie op veranderen met PPM’, te downloaden via de Arlande site.

Logistieke informatie

Lokatie: Arlande, Baarnsche Dijk 8 te Baarn (langs de A1).

We starten om 17:30 uur met de inloop en eenvoudige warme maaltijd. Het officiële deel van het programma start om 18:30 uur, de eindtijd ligt rond 21:00/21:30 uur.

Aan deelname van deze avondbijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden voor dit event doet u via de knop rechtsboven in het scherm.

Groep 3 zet punt achter Masterclass PPM

Op 3 december 2015 was voor de derde groep van de Masterclass PPM voor Portfoliomanagers al weer de laatste werksessie van het derde deeltraject. Daarmee zat ook hun leergang van ruim een half jaar samen optrekken nieuwe dingen leren en ervaringen delen, erop. met nieuwe kennis en gedeelde ervaringen gaan zij  verder op hun PPM-pad in hun organisaties.

20151203 MC PPMpro groep 3

Staand vlnr. Inès de Wit (portfoliomanager VWPFS), Edy de Schepper (portfoliomanager Brabant Water), Ate Prikkel (informatiemanager en portfoliomanager DNB), Jan Bloem (PPM trainer) en Nannet Boonstra (project- en portfoliomanager MediaMarkt).

Zittend vnlr. Ed Schut (portfoliomanager Sociale Verzekeringsbank), Dien Ramnandanlall (manager PMO a.i. bij ABN AMRO Lease) en Rob Koole (portfoliomanager Gemeente Almere).

20160525 • PPM Jaarcongres – PPM Next practices: Van Grip naar Wendbaarheid

PPMJaarcongresPPM Next practices: Van Grip naar Wendbaarheid, hoe kan je daar als project portfoliomanager aan bijdragen?

De crisis lijkt voorbij, de tijd van ‘meer met minder’ en grip krijgen op de alle initiatieven is grotendeels geweest. Nu gaat het erom beter te leren inspelen op alle veranderingen die de omgeving van de organisatie vraagt, hoe wordt de organisatie beter wendbaar en vooral ook: hoe kan PPM en de portfoliomanager daaraan bijdragen?

1. Empowerment van de portfoliomanager en PPM methodiek

Hoe voorkom je als portfoliomanager een staffunctie te worden en dat er in wezen weinig verandert in de business van de organisatie? Wat betekent dat voor jouw positie in de organisatie? Hoe ben en blijf jij met alle stakeholders in gesprek, hoe bouw jij aan je netwerk? Welke bijdrage lever jij aan de gewenste wendbaarheid van de organisatie?

2. PPM cultuur: versterken van de beleving in de organisatie

Goed voorbeeld doet volgen. Maar welk gedrag, welke attitude verwacht jij als portfoliomanager van de betrokkenen. Wie zijn de leiders en wie de volgers? Hoe maak je succesverhalen en hoe beloon je de mensen voor hun inzet? Hoe te prikkelen en te prikken? Hoe gevestigde – vaak veel tijd consumerende – instituten afbreken, zoals de stuurgroepen? Kortom, hoe krijg je iedereen mee?

3. Borgen van PPM-discipline door het PPMO

Een goed PPMO biedt de structuur voor het succes van PPM in een organisatie. Maar hoe kom je van een Project Management Office (PMO) naar een Project Portfolio Management Office (PPMO)? Hoe organiseer je de besluitvorming en hoe zorg je dat proces en inhoud daarbij in balans zijn? Welke classificatie van projecten werkt en welke toetsingskaders helpen de beslissers? Wat is de rol van een PPMO daarbij, hoe voorkom je bureaucratie en hoe vergroot je de wendbaarheid van de portfolio van veranderinitiatieven?

Vanuit deze drie invalshoeken gaan we op woensdagmiddag en avond 25 mei 2016 aan de slag in De Glazen Ruimte in Maarssen, met de laatste ontwikkelingen, actuele best practices en een internationale keynote.

michael_nir_spreker_ppm

Michael Nir (Sapir Consulting)

 

Vanuit deze drie invalshoeken gaan we op woensdagmiddag en avond 25 mei 2016 aan de slag in De Glazen Ruimte in Maarssen, met de laatste ontwikkelingen, actuele best practices en een internationale keynote: Michael Nir.

Michael Nir, President Sapir Consulting (USA), over ‘The Agile PMO: Practical value-driven change leadership in projects and portfolios’. Michaels stelling: a PMO must deliver value to the organization constantly. Value isn’t template, tools and processes rather it is the ability to finish the right projects faster!

 

Ga naar de website van het PPM Jaarcongres

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Arlande PPM Netwerkmeetings 2015

Leer van professionals en van uw collega (portfolio) managers

Op donderdagavonden in het najaar van 2015 organiseert Arlande voor haar relaties een aantal avondbijeenkomsten over het verbeteren van de regievoering over een complexe portefeuille van veranderinitiatieven en projecten. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten deelt Arlande met u ervaringen ‘werkend krijgen van Project Portfolio Management (PPM)’.

PPM is niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van veel organisaties. Maar levert het wel genoeg op? Worden de projectresultaten beter? Hoe pakt u een implementatie aan zodat het gaat werken? Hoe zorgt u dat het geen bureaucratisch geheel wordt in de beleving van de mensen? Arlande geeft hiervoor praktische oplossingen en deelt ervaringen.

De agenda voor het najaar 2015 betreft drie bijeenkomsten:

24 september 2015: Regie op verandering met PPM

 • Arlande visie: PPM-maturity model met vier niveaus helpt directieteams om plaats te bepalen en geeft stip op de horizon
 • Waar staat u – aan de hand van discussie en de PPM Maturity Zelfscan
 • Verandermanagement in de praktijk
 • Stapsgewijs implementeren
 • Valkuilen en tips

5 november 2015: Van PMO naar PPMO

 • Arlande visie: rol, positie en taken van het Project Portfolio Management Office als bouwsteen voor succesvolle organisaties
 • Waar staat u – aan de hand van discussie en de PPM Maturity Zelfscan
 • Verandermanagement in de praktijk
 • Stapsgewijs implementeren
 • Valkuilen en tips

3 december 2015: Benefits management geeft focus op stakeholders

 • Arlande visie: directies willen stakeholders beïnvloeden en doelen bereiken, en hoe helpt benefits management daarbij
 • Waar staat u – aan de hand van discussie en de PPM Maturity Zelfscan
 • Verandermanagement in de praktijk
 • Stapsgewijs implementeren
 • Valkuilen en tips

We starten om 17:30 uur met de inloop en eenvoudige warme maaltijd. Het officiële deel van het programma start 18:30 uur, eindtijd ligt rond 21:00/21:30 uur.

Arlande helpt

PPM werkend krijgen is geen sinecure. Organisaties schakelen Arlande steeds vaker als partner in om PPM werkend te krijgen. Arlande is een dienstverlenende organisatie op het gebied van project- en portfoliomanagement en heeft een unieke aanpak ontwikkeld die PPM echt doet werken. Arlande benadert PPM als een verandertraject via verschillende parallelle sporen. De kans op succes wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.

Inschrijven en informatie

Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arlande, Henk Frings via 035 609 1556.

Inschrijven:

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Groep 2 rondt Masterclass PPM succesvol af

Den Dolder, 2 juli 2015

Dick Koen (Ministerie van Defensie, rechts op de foto) neemt in april 2015 al zijn certificaat in ontvangst van Jan Bloem

“Jammer dat het al weer voorbij is!” Met deze woorden neemt de tweede groep portfoliomanagers afscheid van de Masterclass PPM voor Portfoliomanagers.

Harry Pennings, Karin Spuijbroek-Landman, Ine Mak, Monique van Gestel – van Gils, en rechts Jan Bloem

Monique van Gestel – van Gils (Avans Hogeschool), Dick Koen, Ministerie van Defensie), Ine Mak (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Ed Schut (Sociale Verzekeringsbank), Karin Spuijbroek – Landman (Nova College) en Harry Pennings (Arlande) zijn in het najaar van 2014 gestart om in ruim zes maanden samen te werken in drie trajecten van vier middagsessies. Ze weten nu alles van projecthygiëne, opdrachtgevers coachen, resource planning en prioriteiten stellen en mensen meenemen in het verandertraject dat ze samen met hun organisatie doormaken om PPM verder op de kaart te zetten.

Ed Schut (Sociale Verzekeringsbank) kon wegens zijn eerder geplande vakantie het derde traject niet bijwonen en heeft dat nog tegoed tot hij in het najaar aansluit bij groep 3.

Dick Koen, portfoliomanager bij het Ministerie van Defensie, ontvangt in april 2015 uit handen van Jan Bloem zijn certificaat voor zijn deelname aan alle onderdelen van de Masterclass Project Portfolio Management voor portfoliomanagers. Traject 3 heeft hij met de eerste groep megedaan, dat kan dus ook.  “De sessies waren inspirerend. Ook het samen met collega portfoliomanagers uit verschillende organisaties reflecteren op onze eigen cases en daardoor te leren hoe de theorie in praktijk te brengen gaf mij veel nieuwe inzichten. Jammer dat het er al weer opzit.”

PPM Jaarcongres 20 mei 2015 – Glazen Ruimte Maarssen

Excellence in agility, the new business case for PPM

Project Portfolio Management

For over 10 years the Dutch Project Portfolio Management Congress is the annual highlight for ambitious PPM-professionals. Every edition focuses on the next challenges and latest lessons learned. The program offers a combination of inspiring keynotes and interesting best practices and attracts participants from the Netherlands and abroad. Eleven years ago, in 2004, the first edition focused on PPM as a ‘missing link’ between strategy and projects. But does that still apllies nowadays? Is PPM a solution for organizational formats that will slowly disappear? Or is it an effective instrument to initiate and guide necessary change?

What about the context in which the project portfolios of the future have to operate? What will be the leading organizational structures and business models of the near future? Is the future one of specialization and excel in something unique or do we also see organizations with a wide range of products and services? Organizations have to open up and operate more beyond their boundaries. Cooperate together with clients, suppliers and stakeholders towards (sustainable) solutions. Agility will be a crucial competence for the leading organizations of the future.

What does this mean for the project portfolio manager? Will he or she become a business manager? Or a facilitator for the PPM-process? What added value is expected from PPM and how can PPM deliver that?

Or: what is the new business case for PPM?

PPM Conference | Wednesday May 20th, 2015 | De Glazen Ruimte – Maarssen, The Netherlands.

Planview neemt collega ProjectPlace over

The U.S. enterprise resource management firm Planview is buying Sweden’s Projectplace, the provider of project management tools such as the recently-launched ToDo. The companies didn’t disclose the purchase amount, but the combined operation will have an annual turnover of more than $125 million, with customers such as Sony, BP, Vodafone, Hallmark and U.S. Airways. The merger’s benefits are partly about geography – Projectplace gets to push more easily into the U.S. and Planview into Europe – but also about complementary product portfolios. Projectplace’s cloud-based software is used for project-based collaboration, while Planview’s high-level tools are really for executive decision-making.

“It’s two combined product sets that have no overlap,” Projectplace managing director Johan Zetterström told me. Planview CEO Greg Gilmore, meanwhile, said the combined line-up would give “small teams all the way through to enterprise workgroups” a framework for doing what they do.

The combined operation will have two business units, Planview Enterprise and Projectplace, the services of which will of course be integrated. According to Gilmore, the two companies already had joint customers, some of whom have already tried out and invested in the joint package.

“You can do project execution and Kanban in our service, and have that followed up and planned in Planview Enterprise,” Zetterström explained. “The integration work will be done quite soon. You can have a really large enterprise globally that uses Planview to optimize, but then they have underlying teams that need to collaborate … We believe we will have a killer product that no one else in the market has.

10e IPMA parade – 10 april 2014

De IPMA-NL Projectmanagement Parade wordt dit jaar voor de 10e keer georganiseerd door en voor projectmanagers. Vele thema’s zijn in de loop der jaren de revue gepasseerd.
Aan de ene kant lijkt het vak simpel (doen wat afgesproken is) en de andere kant is het moeilijk omdat de praktijk weerbarstig is en zich niet in een model laat vangen.
Uiteindelijk gaat het toch om het feit hoe jij er mee omgaat, wat bij je past en of je de moed hebt om je aan je eigen morele kompas te houden.
Daarmee is na 10 jaar de cirkel rond en worden alle thema’s van de afgelopen jaren geïntegreerd in het hoofdthema “projectmanagement met hoofd, hart en handen”.
Wat past bij jou en wat is jouw balans hier in?
Peter van Uhm (voormalig commandant der strijdkrachten) is de afsluitende keynote spreker en daagt jullie uit daar over na te denken. Hij benoemt dit als “Ons Moreel Kompas”. Een kompas die de richtingen integriteit, eerlijkheid, duidelijkheid en moraal aangeeft. Hij geeft ons zijn recht door zee visie hierover, en verbindt dit aan het thema: Hoofd, Hart en Handen. De middelen die een ieder heeft om deze richting in te zetten en aan te houden.
Als opmaat voor de afsluiting worden verschillende lezingen/workshops gehouden en is er voor ieder wat wils, want de ene waarheid bestaat niet.
Nieuwsgierig naar wat 10 april kan brengen? Zie het voorlopige programmaboekje:http://www.projectmanagementparade.nl/downloads/Concept%20Programmaboekje%20Projectmanagement%20Parade%202014.pdf
Inschrijven: http://www.projectmanagementparade.nl/inschrijven

Portfolio Management’s Time Has Come

By Vincent Ryan, source: CFO

Ook in de financiële discipline van organisaties is portfolio management in opkomst. Betere keuzes maken, welke onderneming kapitaliseren, welke laten rusten, welke van de hand doen of direct verkopen, dat vergt tegenwoordig duidelijke beslissingen van CFO’s

Actief beheer van een aantal bedrijfseenheden met als doel de allocatie van kapitaal, daar waar het het beste rendement voor een bepaalde hoeveelheid risico zal verdienen – vermogensbeheer ofwel portfolio management – is misschien wel de zwaarste taak die CFO’s hebben. Hierover vertelt Vincent Ryan in zijn on line artikel op CFO.com.

De redenen die hij noemt om portfolio management te omarmen zijn:

1) Het is een tijd van veel verstoringen. Portfolio management kan bedrijven helpen “de juiste balans van de lange termijn, een hoger risico inspanningen versus minder avontuurlijk projecten met een hogere kans op een korte termijn payoff te slaan.” (CFO editor Kate O’Sullivan, 2009)

2) Actief vooruit lopen op beleggers. “Het geeft [een onderneming] een geweldige kans om vertrouwen en geloofwaardigheid met het bestuur, investeerders en andere belanghebbenden op te bouwen.”

3) De tijd van ongeremde kostenbesparingen is voorbij. Er is weinig vet op de bedrijfsvoering. Bedrijven zullen super-efficiënt moeten zijn met het kapitaal dat de fysieke opbrengsten impliciet in robuuste aandelenkoersen gaat leveren.

4) Portfolio management is makkelijker. Dat is waarschijnlijk overdreven, gezien de discipline, doorzettingsvermogen en geduld die het toepassen ervan vergt. Maar vanuit het perspectief van de beschikbaarheid van gegevens en de verfijning van analytische instrumenten, is portfolio management binnen het bereik gekomen van veel organisaties.

Meer lezen … ga naar het hele artikel van Vincent Ryan op CFO.com