2016/01/27 • PPM Netwerkmeeting ‘Best Value – kader voor samenwerking met leverancier/deskundige’

Op woensdag 27 januari 2016 organiseren we bij Arlande, in het nieuwe pand aan de Baarnsche Dijk 8 in Baarn, voor associates een PPM-netwerkbijeenkomst. Wij zijn daarbij steeds op zoek naar instrumenten die maken dat de projectenbesturing en –uitvoering in organisaties wordt verbeterd, op een hoger niveau komt. Doen van de juiste projecten, die aansluiten bij de organisatiedoelen en strategie, en de projecten juist doen, door de benoemde resultaten binnen de afgesproken kaders van o.a. kwaliteit, tijd en geld op te leveren.

Best Value: mindshift in disguise, nuttig voor Project Portfolio Managers

Het van oorsprong Amerikaanse ‘Best Value’ (pbsrg.com), is enkele jaren geleden in Nederland voor het eerst toegepast in infrastructuurprojecten die door Rijkswaterstaat worden aanbesteed. Best Value is sindsdien bezig aan een gestage opmars in andere omgevingen, zoals IV/ICT.

Het werken volgens Best Value principes wijzigt de manier waarop opdrachtgevers en experts met elkaar omgaan rigoureus. Het gaat erom dat we de expert het werk laten doen en de opdrachtgever aangeeft WAT hij wil bereiken en niet HOE.

Een open deur, maar de implicaties zijn verstrekkend. Niet langer een bestek, maar het te bereiken doel staat centraal. Daarmee wijzigt het de manier waarop we contracteren, de manier waarop we projecten uitvoeren, het wijzigt de manier waarop we rapporteren, het wijzigt eigenlijk vrij ingrijpend de manier van kijken naar je werk en je eigen rol en naar die van anderen. Van manage-direct-control naar listen-observe-align.

Zoals Cruijff al zei: “Je ziet het pas als je het door hebt”. En dan zie je het ook bijna overal. Maar hoe doe je het dan vervolgens? Ervaringen uit de praktijk en de hoe het doorwerkt in projecten en hoe het de kijk op projectmanagement beïnvloedt. Welke voordelen biedt dit voor de portfoliomanager om in een hoger PPM-maturity niveau te komen?

Over keynote Willem Hermsen
Willem Hermsen is sinds enkele jaren actief als Project Portfolio Manager en Teamleider Vernieuwing binnen het IV/ICT-domein van de Hanzehogeschool Groningen. Tevens vervult Willem daar de rol van Project Portfoliomanager. Eerder was Willem actief als consultant en projectmanager bij o.a. Ordina. Zijn achtergrond ligt vooral in de publieke sector. Hij is daarnaast A-gecertificeerd in Best Value. 

PPM werkend krijgen

Deze avond geeft u inspiratie om een volgende stap te maken in het werkend krijgen van PPM. De groepsomvang is beperkt en biedt veel mogelijkheden tot interactie.

PPM werkend krijgen is geen sinecure. Organisaties schakelen Arlande steeds vaker als partner in om PPM werkend te krijgen. Arlande benadert PPM als een verandertraject via verschillende parallelle sporen. De kans op succes wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. 

Logistieke informatie

Lokatie: Arlande, Baarnsche Dijk 8 te Baarn (langs de A1).

We starten om 17:30 uur met de inloop en eenvoudige warme maaltijd. Het officiële deel van het programma start om 18:30 uur, de eindtijd ligt rond 21:00/21:30 uur.

Aan deelname van deze avondbijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden voor dit event doet u via de knop rechtsboven in het scherm.