Netwerkmeeting PPM op 21 maart 2013 (avond)

De bepaling en samenstelling van uw projectenportefeuille

Op donderdag 21 maart organiseren we voor ‘eindgebruikers’ in Den Dolder een netwerkmeeting Project Portfolio Management (PPM).
Tijdens deze avond delen we met u ervaringen rondom het verbeteren van PPM, ditmaal met de focus op de bepaling en samenstelling van uw projectenportefeuille. De groepsomvang is beperkt tot 12 deelnemers en biedt veel mogelijkheden voor interactie.

Tijdens deze best-practices bijeenkomst gaan we in op:
• De Arlande visie op PPM volwassenheid
• Classificeren, waarderen en selecteren van projecten
• Governance, validatie en besluitvorming
• Tips en valkuilen bij inrichting en optimalisatie.
Inleiders: Jan Bloem en Ron Knechten

We starten om 17;30 uur (inloop en eenvoudige warme maaltijd). Eindtijd uiterlijk 21:30 uur.

Bij belangstelling hier uw naam en gegevens invullen:

[contact_form]

Psolutions: Oplossingen voor Project Portfolio Management

sand_gold2013

Organisaties die regie willen voeren op hun projecten om veranderingen door te voeren en daarmee hun strategie te realiseren, kunnen dat niet zonder Project Portfolio Management (PPM). PPM is de verbindende schakel ertussen en helpt de samenhang zichtbaar te maken en de juiste prioriteiten te stellen, beslissingen te nemen en verwachtingen te managen. PPM invoeren gaat niet vanzelf en houdt veel meer in dan het bijhouden van de projectenlijst en het inrichten van tooling. Het vergt visie, oefening en volharding, in kennis, in structuur en in gedrag.

Welkom op Psolutions

sand_gold2013

Organisaties die regie willen voeren op hun projecten om hun strategie te realiseren kunnen niet buiten Project Portfolio Management (PPM).

PPM Jaarcongres op 28 mei 2014

Datum: woensdag 28 mei 2014
Locatie: De Glazen Ruimte, Maarssen

 

Inleiding

28 Mei 2014 vond in de Glazen Ruimte in Utrecht de 10e editie plaats van het Project Portfolio Management Jaarcongres. Met het thema “De nieuwe Portfoliomanager: Strategisch balanceren tussen projecten en business” werden 75 portfoliomanagers uit diverse branches verwelkomd door organisator Jan Bloem.

Organisaties willen én bezuinigen én innoveren tegelijk. ‘Changing the business’ krijgt aandacht, naast ‘Running the business’. Hierbij dreigt de scheidslijn tussen business en projecten te vervagen. Deze aspecten en de inrichting van PPM alsmede de positie van de portfoliomanager werd door diverse sprekers toegelicht vanuit diverse branches en achtergronden. Dat PPM geen éénmalige activiteit is die door middel van een tool wordt neergezet maar veelal een organisatieverandering behelst die een grote impact heeft op de besliscultuur van organisaties, wordt inmiddels duidelijk.

Het congres opende met Ralf Müller, professor uit Noorwegen, die regelmatig wereldwijd onderzoek doet naar project governance issues . Pittige kost, meer gericht op de ervaren portfoliomanagers in het gezelschap. Interessant was zijn visie op de impact van de context op de project governance en die op het aanwezige vertrouwen. Teveel control heeft een averechtse impact op dat vertrouwen!

De volgende spreker, André Abrahamse, bracht ons weer met beide voeten op Nederlandse bodem, door vooral de veranderingen te benoemen die PPM teweegbrachten binnen de NHL organisatie. PPM laten landen en implementeren binnen de cultuur van een grote onderwijsinstelling vergt doorzettingsvermogen en lange adem!

 

Jack Burg van Arlande pakte deel 2 op van het NHL verhaal, door meer in te gaan op het HOE van de verandering daar. Jack haakte tijdens zijn presentatie in op de verandercomponent van een succesvolle PPM implementatie. Op prikkelende wijze stelde Jack de toehoorders diverse vragen zoals ‘Met elkaar besproken is niet besloten, want wie neemt er nu eigenlijk welk besluit’? En ‘Wanneer is goed opdrachtgeverschap ook goed voor je carrière’?

 

Parallel aan Jack Burg stonden Willem Passchier en Wim Visser, beiden actief als Business Architect resp. Portfoliomanager binnen NS Reizigers. Zij staan voor de uitdaging om een succesvolle manier van tactische portfolioplanning, met zicht op capaciteit van afdelingen en prioriteiten tussen de vele projecten, nu operationeel binnen een domein, nu te gaan implementeren binnen geheel NS Reizigers!

Rachael Ann James nam ons vervolgens met haar enthousiasme mee in de complexe en dynamische wereld van multinational Cargill, waar zij helpt om de projectenportfolio’s van 75 organisaties binne dit concern beter op te lijnen en te laten presteren. Dat soft skills daarbij een belangrijke pijler vormen om de mensen mee te krijgen is ons wel duidelijk geworden. Hoe krijg je als portfoliomanager de managers zo ver dat zij gaan zien hoe PPM hun business beter maakt? Dat er ook soms stapjes ‘terug’ worden gezet is onvermijdbaar in zo’n omvangrijke context.

Het diner was bijzonder omdat de gerechten letterlijk onder de neus van de gasten werden klaargemaakt. De recepten van deze bijzondere combinaties zijn op de website PPMjaarcongres.nl terug te vinden. Er was uitgebreid gelegenheid om te netwerken en de stands van de sponsoren te bezoeken.

Na het diner deed Jan Bloem de wrap up door in de zaal te inventariseren wat men van de sprekers dacht mee te nemen naar het thuisfront. Daarna was de vloer voor Jaco Wobma van CB (voorheen Centraal Boekhuis), welke organisatie een zeer succesvolle omslag heeft gemaakt van distributiecentrum van boeken naar logistieke dienstverlener voor verschillende branches. Interessant in de PPM benadering van CB is dat de combinatie van PPM met Agile/Scrum is gevonden. Wellicht dat Jaco hiermee andere organisatie op ideeën heeft gebracht om de kracht van Scrum en het werken in sprints te combineren met de Arlande aanpak voor PPM, met de Portfolioboard en de Regiegroepen waarin business executives en product owners met elkaar de prioriteiten stellen.

Rond acht uur lagen we nog goed op schema en kon iedereen huiswaarts het Hemelvaartweekend in. De deelnemers en de organisatie kunnen terug kijken op een geslaagd evenement dat in 2015 ongetwijfeld weer een vervolg gaat krijgen.

Aanrader?

Heeft u goede ideeën opgedaan tijdens het congres en wilt u weten welke voor u interessant zijn, kijk dan eens in de spiegel via de PPM Maturity Zelfscan elders op deze site en ontvang het resultaat daarvan in een interessant rapport!

Computable eert ICT-projecten van het jaar

Computable heeft tijdens een feestelijk galadiner in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk zijn jaarlijkse awards uitgereikt. Op 4 oktober 2012 werden twaalf Computable Awards en vijf Computable 100-awards uitgereikt, die zijn gekoppeld aan de jaarlijkse ranglijst van de 100 krachtigste ict-bedrijven in Nederland. In de categorie projecten scoorden de projecten van het Nederlands Instituut Beeld en Geluid en Koninklijke Bibliotheek en Luchthaven Schiphol en simulatiesoftwareleverancier VSTEP het hoogst bij de jury en lezers van Computable.

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (BenG) en de Koninklijke Bibliotheek (KB), project Back-up KB

Nu de hoeveelheden digitale informatie toenemen, is het voor Nederlandse erfgoedinstellingen belangrijk voor de veilige opslag van dat materiaal efficiënte methodes te vinden. Door de back-upregeling onderling te organiseren, worden kosten bespaard en wordt de opbouw en uitwisseling van expertise bevorderd. Simpel en effectief, een mooi voorbeeld van samenwerking binnen de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) die bewijst dat niet alleen met high tech-oplossingen aansprekende resultaten kunnen worden bereikt. Read more

Schiphol en Vstep, project RescueSim

Airport Schiphol gaat gebruikmaken van het RescueSim virtuele trainingsplatform om de hulpdiensten en het veiligheidspersoneel voor te bereiden op mogelijke luchthavenincidenten. Met RescueSim hebben de hulpdiensten op de luchthaven een state-of-the-art trainingsplatform ter beschikking waarmee elk denkbaar luchthavenincident gesimuleerd kan worden en de hulpdiensten hun responsstrategie kunnen trainen op een kosteneffectieve en veilige manier. RescueSim helpt hulpdiensten en veiligheidsprofessionals zich voor te bereiden op elk denkbaar incident door hen te laten trainen in een realistische virtuele omgeving, zonder de gevaren en kosten die traditionele trainingsvormen met zich meebrengen. 

Bron: Computable / Read more

What’s New in PM with SharePoint and Project Server 2013

The recent beta of SharePoint 2013 brought with it a new version of its sister product: Project Server 2013. Project Server is built on top of SharePoint, and is designed to extend the capabilities of Microsoft Project for large scale enterprise project management. Project Server 2013 brings with it several new features. Most obvious of all is adoption of the new Windows 8 UI, as seen in SharePoint 2013. One of the biggest functional changes is the integration with Office 365, now that Project Online is part of Microsoft’s cloud offering.

The new Azure Workflow Server, a big part of SharePoint 2013, also makes an appearance here. This does mean any existing workflows will be incompatible and need rebuilding. However it also means users now have the option of creating workflows directly in SharePoint Designer 2013 and deploying them to Project Server.

Reporting has also seen a raft of new features. Chief among them is support for oData feeds, meaning Project Server data can now be accessed via URL. This should provide a lot more flexibility for solutions in the future.

Smaller Scale Project Management

Project Server is a fully featured product, but one that can prove too much for some organizations. SharePoint 2013 features a brand new Project Site template that can be used for smaller scale project management activities. Site information, such as tasks, can be aggregated to a specific user’s MySite, and the sites can be used in complete isolation of Project Server if required. If later Project Server integration is required, than tasks from the project sites can be pulled across.

Of course you could just use standard SharePoint features to manage your projects. SharePoint features task lists, Gannt views, site templates and custom lists — all of which can be used to create your own bespoke project management tool.

Third Party Add Ons

As you would expect with the SharePoint community, numerous third party products also exist that attempt to improve on SharePoint’s inherent usefulness as a project management tool.

Bamboo Solutions are well known as one of the biggest suppliers of web parts and add ins for SharePoint. As you would expect they have a number of products aimed at helping project managers. These range from simple web parts to fully featured “solution accelerators.”

One of their most popular web parts is the “Task Master” (US$ 1495), a turbo charged replacement for the standard SharePoint task list. Those familiar with Microsoft Project will recognize the Gantt timeline display, task properties (start and end dates, resources, predecessors, etc.) and color coded views.

Task management is obviously a huge part of any project manager’s day to day job. Task Master provides all the tools to manage tasks (and resources, and in fact whole project plans) directly with SharePoint. Whilst expensive for a single web part, it is a fully featured configurable component that many will find extremely useful.

Another useful tool, fulfilling a slightly different purpose, is the “RiskMatrix” webpart from TeamImprover (US$ 200). This lightweight tool focuses, as the name suggests, on managing and displaying risks. A risk log or matrix is now a recommended part of many modern project management methodologies, especially when dealing with larger/more expensive projects. The reason given is that highlighting risks as early as possible gives the best possible chance of dealing with them successfully.

RiskMatrix is a simple but effective tool, using standard SharePoint lists to enter risks, and assign them high/med/low Impact and Probability scores. A bright graphical, color-coded matrix is then created, clearly indicating areas for immediate concern — red risks being bad. The component’s simplicity makes it an ideal candidate to work alongside other similar products, or as part of a user’s own Project Management dashboard.

Editor’s Note: Chris has written before about what to expect with SharePoint 2013:

—  Microsoft Doesn’t Advise You Customize SharePoint 2013

 

Source: CMS Wire

 

About the Author

Chris Wright is the founder of the Scribble Agency, a technology copywriting agency based in London. He writes extensively on SharePoint, web trends, and general IT topics, both in print and on the web. He is also a feature writer for Web Designer magazine and SmartPhone Essentials, and a regular contributor to nothingbutSharePoint and CMSWire.

Project Management Software Project Insight chosen by ZaneRay

Project Insight, a online project management software provider, announces they have been chosen by the ZaneRay Group. They are a full service design and Information Services (IS) consulting group specializing in internet solutions. ZaneRay’s clients are outdoor and recreation focused, with names like Patagonia and Nixon watches.

The ZaneRay Group is growing at a rapid pace and found that they needed a centralized solution that integrated all tools in one place to manage their projects. They wanted to streamline business and project management processes to improve efficiency and allow team members to focus more on the needs of the client. Some requirements included:

 • Centralized project management system
 • Standardized processes and project templates
 • General overview of all projects within the portfolio
 • Improved time tracking and billing efficiency

A consultant was hired to evaluate the complete market of project management solutions; he examined 120 project solutions. The list was narrowed down to five products and in the end, Project Insight earned the business. When ZaneRay made its selection, they did so taking into account short and long term needs as well as affordability. In the short term, they needed the benefits of Project Insight’s:

 • Ease of use
 • Compatibility with MACs and PCs
 • Centralized project management
 • Project templates
 • Document sharing
 • Version control of documents
 • Time tracking
 • Reports
 • Permissions

Long term, they plan to collaborate with clients, using the security and permissions to allow customers to see just their projects and documents.

The ZaneRay team adopted Project Insight’s software readily. The team used the consultant to lead a self-guided implementation. In combination with the recorded videos provided to customers in the Project Insight Community, the team was able to succeed without any formal training from the Project Insight team. ZaneRay utilizes the portfolio and project reports daily. The team has tailored the out of the box reports to be more granular. The project managers use the reports on a daily basis to keep track of different client projects. Other heavily used features include the document repository to collaborate, time entry, the ability to export to Excel and the to-dos and alerts to track small requests.

Source: Broadcast Newsroom

PPM en StageGate werkend bij Priva

Priva is wereldwijd een toonaangevende speler op het gebied van duurzame klimaatbeheersing. De directie vraagt om een strakkere besturing van haar productontwikkeling, die past bij haar marktpositie en haar ambities. Samen met Arlande heeft Priva er in een jaar tijd voor gezorgd dat die besturing een niveau hoger is gekomen. Het is een mooi voorbeeld van geavanceerde toepassing van Project Portfolio Management (PPM). Reden om in dit artikel stil te staan bij de vraag, aanpak en resultaten voor Priva. Én de verfrissende professionele insteek van Arlande daarbij.

De situatie
De productenportefeuille van Priva is omvangrijk en technologisch complex. De druk van de markt is groot. Door een toenemend aantal productintroducties en productverbeteringen worden steeds hogere eisen gesteld aan de time-to-market en de voorspelbaarheid van marktintroducties. Daarnaast  lopen er enkele langdurige grotere projecten, onder andere om het technologisch platform te vernieuwen. Priva is enkele jaren bezig de besturing van de productontwikkeling beter te structureren en te organiseren met behulp van Project Portfolio Management (PPM) en StageGate (Cooper c.s.). Daarin zijn, op eigen kracht, behoorlijke stappen gemaakt.

Bron & Lees verder: Arlande