Computable eert ICT-projecten van het jaar

Computable heeft tijdens een feestelijk galadiner in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk zijn jaarlijkse awards uitgereikt. Op 4 oktober 2012 werden twaalf Computable Awards en vijf Computable 100-awards uitgereikt, die zijn gekoppeld aan de jaarlijkse ranglijst van de 100 krachtigste ict-bedrijven in Nederland. In de categorie projecten scoorden de projecten van het Nederlands Instituut Beeld en Geluid en Koninklijke Bibliotheek en Luchthaven Schiphol en simulatiesoftwareleverancier VSTEP het hoogst bij de jury en lezers van Computable.

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (BenG) en de Koninklijke Bibliotheek (KB), project Back-up KB

Nu de hoeveelheden digitale informatie toenemen, is het voor Nederlandse erfgoedinstellingen belangrijk voor de veilige opslag van dat materiaal efficiënte methodes te vinden. Door de back-upregeling onderling te organiseren, worden kosten bespaard en wordt de opbouw en uitwisseling van expertise bevorderd. Simpel en effectief, een mooi voorbeeld van samenwerking binnen de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) die bewijst dat niet alleen met high tech-oplossingen aansprekende resultaten kunnen worden bereikt. Read more

Schiphol en Vstep, project RescueSim

Airport Schiphol gaat gebruikmaken van het RescueSim virtuele trainingsplatform om de hulpdiensten en het veiligheidspersoneel voor te bereiden op mogelijke luchthavenincidenten. Met RescueSim hebben de hulpdiensten op de luchthaven een state-of-the-art trainingsplatform ter beschikking waarmee elk denkbaar luchthavenincident gesimuleerd kan worden en de hulpdiensten hun responsstrategie kunnen trainen op een kosteneffectieve en veilige manier. RescueSim helpt hulpdiensten en veiligheidsprofessionals zich voor te bereiden op elk denkbaar incident door hen te laten trainen in een realistische virtuele omgeving, zonder de gevaren en kosten die traditionele trainingsvormen met zich meebrengen. 

Bron: Computable / Read more