PPM en StageGate werkend bij Priva

Priva is wereldwijd een toonaangevende speler op het gebied van duurzame klimaatbeheersing. De directie vraagt om een strakkere besturing van haar productontwikkeling, die past bij haar marktpositie en haar ambities. Samen met Arlande heeft Priva er in een jaar tijd voor gezorgd dat die besturing een niveau hoger is gekomen. Het is een mooi voorbeeld van geavanceerde toepassing van Project Portfolio Management (PPM). Reden om in dit artikel stil te staan bij de vraag, aanpak en resultaten voor Priva. Én de verfrissende professionele insteek van Arlande daarbij.

De situatie
De productenportefeuille van Priva is omvangrijk en technologisch complex. De druk van de markt is groot. Door een toenemend aantal productintroducties en productverbeteringen worden steeds hogere eisen gesteld aan de time-to-market en de voorspelbaarheid van marktintroducties. Daarnaast  lopen er enkele langdurige grotere projecten, onder andere om het technologisch platform te vernieuwen. Priva is enkele jaren bezig de besturing van de productontwikkeling beter te structureren en te organiseren met behulp van Project Portfolio Management (PPM) en StageGate (Cooper c.s.). Daarin zijn, op eigen kracht, behoorlijke stappen gemaakt.

Bron & Lees verder: Arlande