PPM geeft je grip om wendbaar te worden

Ervaar jij ook dat veranderen dagelijkse kost is geworden in jouw organisatie? Komt er veel op je af en lijkt de impact van veranderingen zienderogen toe te nemen? Voel je je gedwongen om sneller te besluiten over de (alweer) volgende verandering en mis je regelmatig het inzicht en overzicht van wat er speelt? Project Portfolio Management (PPM) geeft je de regie op continuïteit, innovatie en transformatie.

PPM helpt bij het helder formuleren van doelen, juiste keuzes maken welke initiatieven bijdragen, prioriteiten stellen, plannen en volgordelijkheid bepalen, vinger aan de pols houden tijdens uitvoering én resultaten behalen. Daarmee kunnen organisaties in deze complexer wordende maatschappij regie voeren over hun veranderingen en daarmee over hun toekomst. Ofwel werken aan een toekomstbestendige organisatie, met een wendbare samenstelling van de producten, diensten en assets, processen, medewerkers en de nodige veranderingen daarin.

Maar om dit te kunnen doen veranderen de eisen aan het PPM instrumentarium ook. Bijvoorbeeld lang niet alle veranderingen worden meer projectmatig aangepakt. Er wordt veel lean en agile gewerkt, met bijvoorbeeld scrum en kanban. Wil PPM de juiste grip blijven bieden om de regie te voeren over alle veranderinitiatieven in de organisatie, dan eist dat andere aanpak en inzichten. Dit zal de uitdaging zijn voor de komende jaren.

 
Bilthoven, 2018
Jan Bloem