PPM Bronnen

Literatuur

Boeken, papers en artikelen (sommige zijn te downloaden)

 • De weg naar Wendbaarheid, werken aan een succesvolle organisatie, Jan Bloem, Arlande 2018 (Klik hier voor het aanvragen van de PDF)
 • A fish in your ear, The new discipline of project portfolio management,  Michael Menard, 2012, ISBN 978-1475299359
 • Benefit management: Grote verandertrajecten in control met een agile aanpak gericht op de doelen, Theo van Kessel, Focus on Benefits, in Management accounting & control (MCA), april 2016 (Klik hier voor het aanvragen van de PDF)
 • Benefit Realisation Management, a practical guide to achieving benefits through change, Gerald Bradley, MPG Books, LTD, Great Britain, 2006
 • Business Driven Project Portfolio Management: Conquering the Top 10 Risks That Threaten Success, Mark Price Perry, 2011, J. Ross Publishing, 978-1-60427-053-2
 • Businessplan op 1 A4 – Word succesvoller met OGSM – Snel en effectief plannen met OGSM, Marc van Eck en Ellen van Zanten, EAN: 9789047008408
 • CIO 3.0, het verschil maken bij de digitale transformatie, Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg, Van Haren Publishing, 2016, ISBN 978 94 018 0045 7
 • De projectsaboteur, Over succesvol manipuleren, Jeroen Gietema en Dion Kotteman, Scriptum, 2007, ISBN 978 5594 553 5 / NUR 801
 • Hoe agile is jouw strategie? Zo kun je snel en wendbaar veranderen, Sjors van Leeuwen, 2016, Van Duuren Management, ISBN 9789089653352 / NUR 801
 • Interpersonal Skills for Portfolio, Program, and Project Managers, Ginger Levin, 2010, Management Concepts, ISBN 978-1-56726-288-9
 • Lean, Rapid and Profitable New Product Development, Robert G. Cooper en Scott Edgett, 2009 (eerste editie 2005), The Product Development Institute, ISBN 1-4392-2460-9
 • Management of Portfolios, Axelos / Office of Government Commerce, First published 2011, third impression 2013, Tso, ISBN 97801133129948
 • Optimizing Corporate Portfolio Management: Aligning Investment Proposals with Organizational Strategy, Anand Sanwal, 2007, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-470-12688-2
 • Portfolio Management for New Products, Robert G. Cooper, Scott J. Edgett, and Elko J. Kleinschmidt, 2nd Edition, 2002, Perseus Publishing, ISBN 0-7382-0514-1
 • Profit from projects, Method for Improving the Financial Success of Portfolios, Programs and Projects, drs. Jan G. Bloem RA CMC, PSO Publishing. 2009, ISBN 978-94-90003-01-2
 • Project Portfolio Management (Engels) – A practical guide to selecting projects, managing portfolios and maximizing benefits, Harvey Levine, Jossey Bass, 1e druk, 2005, EAN: 9780787977542
 • Re-inventing business, Hoe bedrijven hun business-model innoveren, Henk Volberda, Frans van den Bosch en Kevin Heij, 2013, Van Gorcum, ISBN 978 90 232 5146 0, ISBN ebook 978 90 232 5147 7
 • Regievoering over Veranderen, Stapsgewijs Verbeteren met het PPM maturitymodel van Arlande, release 3.0, Jan Bloem, 2016

Websites en netwerken

Bent u interessante kennisbronnen over PPM tegengekomen? Dit kunnen boeken zijn, artikelen, blogs, websites etc., meld het ons via het formulier hieronder.