2016/03/09 • De sociocratische portfoliomanager

Op woensdag 9 maart 2016 organiseren we bij Arlande, in het nieuwe pand aan de Baarnsche Dijk 8 in Baarn, voor associates een PPM netwerkmeeting. Tijdens deze avond delen we met u ervaringen rondom het werkend krijgen van PPM, met name over verschillende vormen van besluitvorming, en in het bijzonder de sociocratische manager

Spreker: Douwe Brolsma

Douwe Brolsma is trainer, coach en adviseur op het gebied van projectmatig werken, organisatieverandering en risicomanagement, Docent voor de Projectmanagement Master aan de Hogeschool Utrecht, PRINCE2®, MSP®, MoP®, MoV® en M_o_R® geaccrediteerd trainer, Sociocratisch Scholingsdeskundige.

De Sociocratische Portfoliomanager

“Zou het niet mooi zijn? De juiste gebruikers worden actief betrokken, ze zijn enthousiast en leveren een positieve bijdrage, opdrachtgevers gaan voor je project staan en pakken hun verantwoordelijkheden als het er op aan komt. 

Succesvolle project- en programmamanagers en project portfoliomanagers krijgen dit voor elkaar. Wat doen zij anders?”

Programma

Douwe zal in de presentatie kort ingaan op verschillende vormen van Governance en welke veelal in projecten, programma’s en portfolio’s wordt gebruikt. Hij zal toelichten hoe deze verschillende governance structuren verschillende effecten hebben op de besluitvorming, de stemming en de betrokkenheid van belanghebbenden. 

De deelnemers zien en ervaren via het consent spel welk effect verschillende Governance vormen hebben op de mens en hoe een gezagsstructuur als sociocratie kan bijdragen aan de betrokkenheid en het commitment van belanghebbenden en ultiem op het projectsucces. 

Na afloop van de presentatie en het consent spel heeft u inzicht gekregen in de vier basisbeginselen van Dynamic Governance (Sociocratie) en hoe deze een bijdrage kan leveren aan betere betrokkenheid van belanghebbenden in uw situatie.

PPM werkend krijgen

Deze avond geeft u inspiratie om een volgende stap te maken in het werkend krijgen van PPM. De groepsomvang is beperkt en biedt veel mogelijkheden tot interactie.

PPM werkend krijgen is geen sinecure. Organisaties schakelen Arlande steeds vaker als partner in om PPM werkend te krijgen. Arlande benadert PPM als een verandertraject via verschillende parallelle sporen. De kans op succes wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Lees hierover in de Arlande whitepaper ‘Regie op veranderen met PPM’, te downloaden via de Arlande site.

Logistieke informatie

Lokatie: Arlande, Baarnsche Dijk 8 te Baarn (langs de A1).

We starten om 17:30 uur met de inloop en eenvoudige warme maaltijd. Het officiële deel van het programma start om 18:30 uur, de eindtijd ligt rond 21:00/21:30 uur.

Aan deelname van deze avondbijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden voor dit event doet u via de knop rechtsboven in het scherm.