Ramen van het portfolio (tekst in bewerking)

Het goed ramen van initiatieven in het portfolio en van het portfolio als geheel levert belangrijke bouwstenen voor het maximaliseren van de waarde, samenhang en synergie, alsmede voor het optimaal inzetten van de middelen. Met een goede raming kunnen slimme prioriteringsbesluiten worden genomen.

Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken. We behandelen er een paar.

WORDT NOG VERDER UITGEWERKT

  • Selecteren van initiatieven
  • Business Case ontwikkeling
  • Werken aan samenhang
  • Ranken en prioriteren van opties
  • Balanceren en optimaliseren
Wil je meer weten over deze toepassingen om je portfolio te waarderen en te prioriteren?

Mail naar ppmpro@ziggo.nl of bel Jan Bloem (06 53636306).

Of meld je aan voor de Masterclass Portfoliomanagement.