Benchmark 2020: Innoveren in tijden van pandemie

Wat is de impact die de Corona crisis heeft op het innovatieportfolio van organisaties, welke projecten worden gestopt en gestart, welke scenario’s worden gevolgd bij het besturen van het innovatieportfolio en wat de gevolgen zijn voor het werk van portfoliomanagers.

Hoe innoveren in tijden van pandemie? Welke opties heb je, welke keuzes heb je gemaakt en welke ga je nog maken? Vergelijk je antwoorden met de benchmark. Het invullen van de vragenlijst kost je maximaal 15 minuten.

De link naar de paper van de benchmark – met samengevatte antwoorden van 32 deelnemende personen van middelgrote en grote organisaties uit verschillende sectoren – en je eigen antwoorden ontvang je direct na het beantwoorden van de onderstaande vragen, via het door jou opgegeven e-mail adres.

We zijn benieuwd naar je feedback!

De benchmark heeft als doel om zichtbaar te maken welke impact de Corona-crisis heeft op de samenstelling en realisatie van het innovatieportfolio en de besturing daarvan, van verschillende organisaties in Nederland, over diverse sectoren en branches heen. Doelgroepen van deze benchmark zijn bestuurders, directie, afdelingsmanagers, portfoliomanagers, CFO’s, CIO’s, enterprise architecten, informatiemanagers, product managers en alle anderen die belang stellen in de toekomst van hun organisatie.

De inzendtermijn voor deze enquête is verlopen.